5 tips för ledarskapsframgång

Oavsett om du är ledare för ett företag eller organisation eller för ditt eget företag så finns det förväntningar på hur man ska nå framgång. Man skapar visioner och mål och använder olika strategier för att lyckas. Trots detta så blir det inte alltid som man tänkt sig.

Varje gång vi stöter på problem som innebär utmaningar för att nå våra mål så kan vi uppleva motståndet och utmaningarna som jobbiga. Istället för att fokusera på lösningar så fokuserar vi på problemet vilket gör att vi tappar tron på oss själva och vår förmåga att leda med framgång. Vi skapar inre utmaningar som vi måste lära oss att övervinna för att kunna hantera motgångar i ledarskapet.

För mig är ledarskap något vi alla gör:

 • Vi är föräldrar som ska vägleda våra barn
 • Vi är anställda som ska leda vår yrkesroll
 • Vi är ledare som ska leda andra
 • Vi är privatpersoner som ska leda oss själva

Listan kan göras lång på ledarskapsrollen beroende på vilken situation vi är i. I rollen som ledare, föreläsare och egen företagare blir utmaningarna lite större. Som ensamföretagare så ingår vi inte i en grupp med människor vilket gör att stödet saknas vid utmaningar som är svåra att hantera. Stödet och feedbacken är oerhört viktigt för att nå ledarskapsframgång.

 5 tips för att nå framgång som ledare:

 1. Skapa ett nätverk av personer som du kan bolla dina utmaningar med.
 2. Fokusera på vad som är viktigt för att nå dina uppsatta mål och prioritera det. Det gör att du inte tappar tråden.
 3. Fokusera på vilket resultat du vill uppnå. Om resultatet inte blir som du förväntat dig så bör du använda andra strategier.
 4. Möt dina inre utmaningar. Vad är det som gör att du tappar fokus och tron på dig själv?
 5. Analysera dina resultat varje vecka och förändra det som inte fungerat.

Screening av arbetsplatsen

Screening av arbetsplatsen
Hur många kunder behöver du för att nå resultat?
Har du råd att inte skapa arbetsteam som uppnår resultat?

 

Butterfly effect

Företag med anställda är ett komplext självorganiserande system. Företaget har visioner och mål. Man rekryterar personal som ska prestera både med eget ansvar och i arbetsteam för att målen ska uppnås. Medarbetarna blir belönade efter sin prestation och får möjligheter att utvecklas i sin roll. Som medarbetare utvecklas man från nyanställd till något unikt och viktigt för företaget. Fungerar det optimalt för medarbetaren så ökar även chansen att stanna kvar på företaget. En butterfly effect som leder till företagets framgångsfaktor med hjälp av bra affärssystem.

Beräkna effect

Många företag arbetar aktivt med kontroll och uppföljning av företagets mål och resultaten varje månad. Ett strukturerat och inplanerat arbetssätt. Det intressanta är dock att analysera i ett vidare perspektiv. Ibland är det svårt att beräkna hur resultatet blir då vi inte vet konsekvenserna av arbetsprestationerna förrän efteråt. Har alla medarbetarna varit med på tåget på vägen mot målen eller har vissa av medarbetarna stannat kvar på perrongen? Medarbetarna är olika och presterar olika beroende på deras förutsättningar och eget driv.

Testa dig med dessa frågor:

 • Hur blev månadens resultatet?
 • Uppnåddes målen?
 • Vilka konsekvenser blir det för företaget med ett icke uppfyllt resultat?
 • Varför är inte målet isåfall uppnått?
 • Vad beror det på att målet inte uppnåddes?

 Koordinera för bättre måleffect

Hur ska företaget få alla medarbetare på samma tåg?

Koordinera ledarskapet och medarbetarskapet med högre ambitioner att uppnå företagets mål. För det krävs ökad insikt, bättre förutsättningar och nya arbetssätt.

Har ni de rätta verktygen?

Har din personal rätt förutsättningar för att nå de resultat ni vill? Har de rätt kontorsmöbler i form av ergonomiska kontorsstolar / skrivbord? Finns det ljudabsorbenter som dämpar ljudet? Att ha rätt förutsättningar på kontoret med rätt kontorsmöbler är A och O för att lyckas. Här finns det mängder med företag att köpa kontorsmöbler hos, men de som vi rekommenderar och som har billigt utbud är elite-kontorsmobler.se - ett företag i Stockholm. De har kontorsmöbler för en rimlig peng med bra kvalitet.